Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • 03124732829
  • 02165765401

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Geçici faaliyet belgesi, İzin ve lisanslar için alınması gerekli olan belgeler;

1.   Başvuru formu,

2.   Çevre düzeni planı veya Nazım İmar Planı veya Uygulama İmar planı

3.   Tesis etki alanı için tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, su kaynakları, orman ve tarım alanları ile ilgili bilgiler (inceleme alanı çapı 2 km olmalıdır.)

4.   Tesis alanı içindeki birimlerin arazi yerleşim planları ile ünitelerin yerleşim planları (emisyon kaynakları işaretlenmeli

5.   Ayrıntılı iş akış şeması ve proses özeti

 

6.   Yer seçimi ve tesis kurma izni

7.   Yapı kullanma izni(12.10.2004 den sonraki tesisler için)

8.   ÇED yönetmenliği kapsamındaki durumunu gösterir Belge ve yeni kurulacak tesisler için ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası

9.   Kanal sistemine deşarj yapan işletmeler için bağlantı kalite kontrol ruhsatı veya atık su kanal bağlantı belgesi

10. Atık su arıtma tesisi veya derin deniz deşarjı proje onayı belgesi yada muaf olduğuna dair belge

11. Kapasite raporu ve ticari sicil gazetesi

12. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı

13. Atık yönetim planları, atık kabul tesisi proje raporu(Limalar için), kıyı tesisleri için onaylı acil müdahale planları

14. Emisyon ölçümleri ve analiz raporları

15. Lisanslar için teknik yeterlilik raporu

16. Döner sermaye işletmesi tarafından başvurunun değerlendirilmesi için belirlenmiş bedelin ödendiğini gösterir banka dekontu

17. Diğer bilgi ve belgeler

İLGİLİ YÖNETMENLİK (ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR)

EK-3A

EK-3B

EK-3C

 

 

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'