Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
 • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • 03124732829
 • 02165765401

Çevre Lisansı - Çevre Danışmanlık

 • Çevre İzin ve Lisans Hizmeti

  29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre iznine ve çevre izin ve lisansına tabi işletmeler iki grupta ele alınmıştır. Yönetmeliğe göre;

  Ek-1 : Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

  Ek-2: Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler

  Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. 

  Yönetmeliğe göre izin ve lisans başvuruları işletmeler adına çevre görevlisi ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafıdan yapılmaktadır. ICTSERT DANIŞMANLIK olarak ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN aldığımız yetki ile siz müşterilerimize Çevre izin ve Lisansları konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Read more
 • Çevre Lisansı İçin Yapılacaklar

  1)GERİ KAZANIM LİSANSI İÇİN

  KONUSU:

   - Tehlikeli Atık  

   -Tehlikesiz Atık  

   -Atık Yağ-Bitkisel Atık Yağ 

   -Atık Pil ve Akümülatör 

   -Ömrünü Tamamlamış Lastik 

   -Ambalaj Atığı

  Read more
 • İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması

  İzin Ve Lisans Sürecine Ait İstenen Evraklar Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir.

  Read more
 • Katı Atıkların Kontrolü

  Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir. 

  Meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar.

  Özel veya resmi kuruluşlarca ve gerçek kişilerce üretilip çeşidi, özelliği ve miktarı itibari ile insanın sağlığına zarar veren, su, hava ve toprağı kirleten, yanıcı ve patlayıcı madde ihtiva eden, hastalık mikrobu taşıyabilen zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Read more

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'