Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
 • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • 03124732829
 • 02165765401

Ek:2 (Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler) - Çevre Danışmanlık

 • Çevre İzin ve Lisans Hizmeti

  29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre iznine ve çevre izin ve lisansına tabi işletmeler iki grupta ele alınmıştır. Yönetmeliğe göre;

  Ek-1 : Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

  Ek-2: Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler

  Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. 

  Yönetmeliğe göre izin ve lisans başvuruları işletmeler adına çevre görevlisi ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafıdan yapılmaktadır. ICTSERT DANIŞMANLIK olarak ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN aldığımız yetki ile siz müşterilerimize Çevre izin ve Lisansları konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Read more
 • Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler

  Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler kimlerdir?

  ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

  a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

  b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

  (2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

  Read more
 • ICT Çevre Görevlisi Hizmetleri

  Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Mühendisi Kadrosuyla Çevre Görevlisi Hizmetlerimizden Yararlanabilirsiniz.

   

  Read more
 • Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü

  Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide  ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan  is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemektir.

  Isınmada kullanılacak yakma tesislerinin özelliklerini ve işletilme esaslarını, yakma tesislerinde kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon sınırlarını kapsar.

  Kızılötesi ışınımla ısıtma yapan yakma tesisleri başta olmak üzere mevcut teknik gelişmeler sonucunda atık gaz atma tertibatı olmadan çalışan yakma tesislerini, 

  İçindekini sıcak atık gaza doğrudan temas etmek suretiyle kurutmak, yiyecekleri sıcak atık gaza doğrudan temas etmek suretiyle pişirmek  ve benzer yollarla hazırlamak üzere düşünülüp tasarlanmış yakma tesislerini,

  Koşullara göre, ilk çalıştırmanın ardından geçecek üç aydan daha uzun bir süre aynı yerde çalıştırılması beklenmeyen yakma tesislerini,

  Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamına giren ve ısınma amacı ile kullanılan ve ısıl gücü >1000 kW olan yakma tesislerini,

  KAPSAMAZ.

  Read more

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'