Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • 03124732829
  • 02165765401

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Çevre Yönetmelikleri

 

 TürüBaşlıkYayım TarihiYayım SayısıKanun NumarasıDosyaEki
1 Yönetmelikler Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin  Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2014 29214    
2 Yönetmelikler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2014 29214    
3 Yönetmelikler Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları  Hakkında Yönetmelik 13.12.2014 29204  
4 Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25.11.2014 29186    
5 Yönetmelikler Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine  Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.11.2014 29182  
6 Yönetmelikler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 29915  
7 Yönetmelikler Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarinca Atiksu Aritma Tesislerinin  Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasinda Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair  Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 17.05.2014 29003    
8 Yönetmelikler Sera Gazi Emisyonlarinin Takibi Hakkinda Yönetmelik 17.05.2014 29003  
9 Yönetmelikler Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları  Hakkında Yönetmelik 06.05.2014 28992  
10 Yönetmelikler Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) 04.04.2014 28962  
11 Yönetmelikler Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması  Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 28867  
12 Yönetmelikler Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği 25.12.2013 28862  
13 Yönetmelikler Maddelerin Ve Karişimlarin Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi Ve  Ambalajlanmasi Hakkinda Yönetmelik Birinci Bölüm 11.12.2013 28848    
14 Yönetmelikler Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve  Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test  Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 11.12.2013 28848    
15 Yönetmelikler Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi  Yönetmeliği 30.11.2013 28837  
16 Yönetmelikler Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları  Hakkında Yönetmelik 21.11.2013 28828  
17 Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03.10.2013 28784  
18 Yönetmelikler Atık Elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolu Yönetmeliği 22.05.2012 28300    
19 Yönetmelikler Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 25.04.2012 28274  
20 Yönetmelikler Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin  Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27.10.2010 27742    
21 Yönetmelikler Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 27721    
22 Yönetmelikler Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin  Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair  Yönetmelik 01.10.2010 27716    
23 Yönetmelikler Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18.08.2010 27676  
24 Yönetmelikler Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair  Yönetmelik 03.08.2010 27661  
25 Yönetmelikler Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 08.06.2010 27605  
26 Yönetmelikler Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmişsahalara  Dair Yönetmelik 08.06.2010 27605  
27 Yönetmelikler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimiyönetmeliği 04.06.2010 27601  
28 Yönetmelikler Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Yönetmelik 26.03.2010 27533  
29 Yönetmelikler Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin Kontrolü Hakkinda Yönetmelik 30.12.2009 27448    
30 Yönetmelikler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 27277  
31 Yönetmelikler Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine,  Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında 26.12.2008 27092  
32 Yönetmelikler Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 27092    
33 Yönetmelikler Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,  Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 27092  
34 Yönetmelikler Çevre Denetimi Yönetmeliği 21.11.2008 27061  
35 Yönetmelikler Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 12.11.2008 27052  
36 Yönetmelikler Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 11.11.2008 27051  
37 Yönetmelikler Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 05.09.2008 26988    
38 Yönetmelikler Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05.07.2008 26927  
39 Yönetmelikler Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği 06.06.2008 26898  
40 Yönetmelikler Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında 27.12.2007 26739  
41 Yönetmelikler Ömrünü Tamamlamiş Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 25.11.2006 26357  
42 Yönetmelikler Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 29.06.2006 2006/19    
43 Yönetmelikler Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde  Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun  Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik 26.04.2006 26150    
44 Yönetmelikler Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin  Kontrolü Yönetmeliği 26.11.2005 26005  
45 Yönetmelikler Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22.07.2005 25883  
46 Yönetmelikler Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19.04.2005 25791  
47 Yönetmelikler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 25755  
48 Yönetmelikler Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 25699  
49 Yönetmelikler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 25687  
50 Yönetmelikler Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 25569  
51 Yönetmelikler Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 11.06.2004 25489    
52 Yönetmelikler Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 25406    
53 Yönetmelikler Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği 14.03.1991 20814  

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'